Faktum är att ca 80 procent av alla lediga jobb tillsätts innan de når allmänhetens kännedom. Det gäller att tänka logiskt angående hur processen ser ut när företag söker personal! Om kompetensbehov uppstår i ett företag börjar de med att söka bland sina befintliga medarbetare och bland medarbetarnas vänner. Finner företaget inte kompetensen där letar de vidare i sin interna kandidatbank. Som ett sista steg går de ut och annonserar efter personal genom exempelvis en platsannons. I det sistnämnda kommer du som arbetssökande konkurrera med 100-tals andra jobbsökande. Visar du däremot ditt intresse i ett tidigare skede i processen så konkurrerar du i bästa fall inte med någon annan. Vi tar fram en strategi som passar dig inom stöd och matchning.

Inom stöd och matchning gäller det att pröva många olika sökvägar.

”När en professionell rekryterare eller arbetsgivare läser din ansökan tar det bara 25-30 sekunder för dem att fatta ett beslut om du ska kallas till intervju eller inte”

Vi marknadsför dig direkt mot potentiella arbetsgivare.
Vi arbetar med din ansökan som är ditt främsta verktyg när du söker arbete.
En av våra styrkor är att söka igenom den dolda arbetsmarknaden efter de jobb
som passar din profil.

Många inom stöd och matchning letar efter lediga tjänster via de traditionella kanalerna som exempelvis tidningsannonser, Arbetsförmedlingens hemsida och hos olika bemanningsföretag. Men de flesta jobben tillsätts innan de når allmänhetens kännedom genom nätverk och kontakter. I vårt uppdrag inom stöd och matchning ser vi till att du får de rätta sökvägarna.

Hur kan du på egen hand hitta dessa jobb om du inte har en mängd kontakter på olika företag? Vi har en mycket framgångsrik metod att arbeta mer direkt och aktivt mot företag. Den bygger helt enkelt på att gå ut och marknadsföra dig direkt mot potentiella arbetsgivare.

Hitta lediga jobb

Hur går det till?

Tjänsten stöd och matchning hos Bois innebär att du i lugnt tempo, tillsammans med oss, väljer ut lämpliga aktiviteter att arbeta med som för dig närmare en lösning. Det kan exempelvis vara hjälp med att skriva personligt brev, CV, eller hjälp att hitta företag att söka jobb hos, intervjuträning med mera. Det finns en mängd olika aktiviteter att välja mellan. Du får efter uppstartsmötet ett schema med alla inbokade aktiviteter.

Under din tid hos oss försöker vi att stötta och inspirera och ge dig all den hjälp du kan önska. Du har också tillgång till vår studie – och yrkesvägledare och våra andra rådgivare som gärna delar med sig av kunskaper, kontaktnät och yrkeserfarenheter.