Fakta om stöd och matchning

Stöd och matchning är en tjänst för dig som behöver ett intensivt och individuellt anpassat stöd i jobbsökandet. Tjänsten ges av privata leverantörer som har avtal med Arbetsförmedlingen och du får handfast hjälp på vägen till ett arbete. Stödet kan vara både verktyg i jobbsökandet och hjälp att knyta kontakter med arbetsgivare. Du väljer själv vilken leverantör du ska använda för tjänsten. Syftet med Stöd och matchning är att du så snabbt som möjligt ska få ett jobb eller börja studera.
Dina förutsättningar och behov styr Din arbetsförmedlare bedömer om du kan ta del av Stöd och matchning och vilken nivå av stöd du ska få. Tjänsten har fyra olika nivåer: grundläggande stöd och matchning, grundläggande stöd och matchning med språkstöd, förstärkt stöd och matchning samt förstärkt stöd och matchning med språkstöd. Innehållet i tjänsten anpassas helt efter vad du och din leverantör anser att du behöver göra eller lära dig för att få ett arbete. Du deltar i Stöd och matchning i tre månader, sedan utvärderar vi hur det har gått. Vi kan förlänga tjänsten med tre månader och i vissa fall ytterligare tre månader efter det. Du kan delta i Stöd och matchning som längst i nio månader

Fyra Nivåer

Nivå 1 Grundläggande stöd och matchning
Hjälp att förbättra ditt jobbsökande, matchning mot jobb samt kontakter med arbetsgivare och nätverk.
Block 1: Minst 30 minuter individuella samtal och fyra timmar aktiviteter i veckan. (3 månader)
Block 2: Minst 30 minuter individuella samtal och nio timmar aktiviteter i veckan. (3 månader)

Nivå 2 Grundläggande stöd och matchning med språkstöd
Samma stöd som på Grundläggande stöd och matchning men du deltar på ditt modersmål, på ett annat språk som du kan bra eller med hjälp av tolk.
Block 1: Minst 45 minuter individuella samtal och fyra timmar aktiviteter i veckan. (3 månader)
Block 2: Minst 45 minuter individuella samtal och nio timmar aktiviteter i veckan. (3 månader)

Nivå 3 Förstärkt stöd och matchning
Mer tid hos leverantören än på grundläggande nivå.
Block 1: Minst 30 minuter individuella samtal och åtta timmar aktiviteter i veckan. (3 månader)
Block 2: Minst 30 minuter individuella samtal och tolv timmar aktiviteter i veckan. (3 månader)
Block 3: Minst 30 minuter individuella samtal och 20 timmar aktiviteter i veckan.
Praktik ingår. (3 månader)

Nivå 4 Förstärkt stöd och matchning med språkstöd
Mer tid hos leverantören. Du deltar på ditt modersmål, på ett annat språk som du kan bra eller med hjälp av tolk.
Block 1: Minst 45 minuter individuella samtal och åtta timmar aktiviteter i veckan. (3 månader)
Block 2: Minst 45 minuter individuella samtal och tolv timmar aktiviteter i veckan. (3 månader)
Block 3: Minst 45 minuter individuella samtal och 20 timmar aktiviteter i veckan. Praktik ingår. (3 månader)

Det här kan du få i tjänsten
Dina förutsättningar och behov styr vilket innehåll du får i tjänsten. Några exempel är: Stöd i att hitta och söka jobb, hjälp att skapa ansökningshandlingar, kontakter med arbetsgivare, motiverande samtal, dataundervisning, studie- och yrkesvägledning, studiebesök, arbetsplatsförlagda aktiviteter, språkundervisning med mera. Du väljer leverantör Du väljer själv vilken leverantör du vill gå hos. På arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service finns information om alla leverantörer och instruktioner för hur du söker. Titta exempelvis på leverantörens metodik, språk, branschkunskaper eller annan specialisering när du gör ditt val. Du kan även söka efter leverantörer på din ort. Meddela sedan din arbetsförmedlare vilken leverantör du har valt.
Så här fungerar stöd och matchning
Arbetsförmedlaren bestämmer att du ska få tjänsten Stöd och matchning och bedömer vilken nivå av stöd som passar dig bäst.
Du väljer leverantör och meddelar din arbetsförmedlare.
Leverantören kontaktar dig för ett första möte. Det är ett inledande samtal där ni gör en planering för hur ni ska göra så att du snabbare ska få ett jobb.
Under tiden som du deltar i Stöd och matchning ska du fortsätta att följa din planering med Arbetsförmedlingen, söka jobb och lämna aktivitetsrapporter precis som vanligt.
Efter tre månader utvärderar din arbetsförmedlare och du hur det har gått och bedömer om du behöver ytterligare tre månader av Stöd och matchning.

Möjlighet att byta leverantör
Om du upplever att stödet du får inte motsvarar dina behov har du möjlighet att byta leverantör. Kontakta din arbetsförmedlare så får du hjälp att byta. Du har 14 dagars uppsägningstid, vilket betyder att du under tiden går kvar hos din gamla leverantör. Hos den nya leverantören fortsätter du där du var i tjänsten, det innebär att du inte börjar om på ett nytt tremånaders block. Tänk på att alltid kontakta oss om du har några klagomål på din leverantör.

Mål att sträva efter.

Att arbetssökande utvecklar sin förmåga att utföra arbetsuppgifter samt att välja och tillämpa metoder och tekniker för att lösa uppgifter. Här är stor vikt att de arbetssökande uppövar sin förmåga att använda informationsteknik förstå syftet med affärssystem för att komma till insikt om att en medveten och rationell resurshantering hos företaget leder till en god kvalité. I stöd och matchning strävar vi efter att deltagaren utvecklar kunskap om hur företagandet styrs av lagar, regler och andra villkor i samhället. Reflekterar över etiska och miljömässiga frågor samt utvecklar en beredskap inför förändringar beträffande såväl verksamhet, organisation som arbetssätt. Deltagandet utvecklar förmågan att i verksamheten ta initiativ och ansvar och att leda och samarbeta. Även kostnads- och intäktsanalys är sedan decennier ett viktigt område hos företagen. Med förståelse för analytiska metoder och olika typer av kalkyler skapas underlag för rationella val mellan olika alternativ och därmed möjligheter att effektivt utnyttja tillgängliga resurser. Stöd och matchning – mer stöd i jobbsökandet