Arbetsgivare

Inom kund stöd och matchning tar vi de kontakter du behöver.

Det första vi bör göra är att skriva en lista på företag som du är intresserad av att arbeta hos. Då gör vi en plan för hur vi ska kontakta företagen.

Här gäller det att skaffa kontakter och bygga relationer. Det handlar även om hur du kommer att uppfattas. Företagaren tänker igenom vad just du kan tillföra utifrån deras behov. Det optimala är att just du löser deras problem/behov.

När företagen kontaktas tar vi reda på vem som har hand om rekrytering och tillsättning för de arbetsområden som du med och be att få bli kopplad till den personen. Vissa företag har som policy att inte släppa genom samtal från arbetssökande. Fråga då vem du kan skicka dokumenten till. Nyckeln är att hitta rätt person. Det är ingen idé att lägga krut på att tala med en vägg. Oftast finns personen du vill prata med inte på personalavdelningen utan på den avdelning där du vill arbeta. Förbered dig om du har möjlighet på samma sätt som inför en vanlig intervju. Gör research om företaget och gå igenom standardfrågor som du vet kan komma. Tvinga inte en arbetsgivare in i en situation där han behöver säga ja eller nej, då blir svaret förmodligen nej.

Exempel på en god inledning kan vara: ”Hej, Jag är nyss hemkommen från England där jag arbetat med marknadsföring och kommunikation för ASEA. Jag är nyfiken på ert företag och arbetet ni bedriver… Här förmedlade vi att vi har: internationell erfarenhet, arbetat för en stor koncern samt yrkes- och kompetensområde, allt i en mening. Håll presentationen kort men intressant och innehållsrik.

Ha klart för dig från början vad du ska säga till personen; vad din målsättning är och hur förmedlar du den effektivast? Det är svårt att göra ett första intryck ogjort, även om det sker över telefon.

Samtalets resultat påverkas i stor grad av det intryck du ger under de första minuterna. För att lyckas måste du ge intryck av professionalism, kompetens och entusiasm − med andra ord ska du få personen att känna att du är perfekt för tjänsten och att du skulle bli en tillgång för företaget.

Målsättning Ha alltid fokus på målet − att få till ett personligt möte och slutligen en anställning. Detta måste prägla allt du gör när du bearbetar företagen.